Het ontwerp-bestemmingsplan voor de oude V&D-locatie in Sittard is afgelopen week gepubliceerd.

Dit ontwerp-bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage, digitaal via ruimtelijkeplannen.nl.

Iedereen kan – als hij dat wil – een zienswijze indienen.

Vervolgens zal de gemeenteraad in november een besluit nemen over het bestemmingsplan ‘Huis aan de Markt’ zoals het officieel heet.

Het nieuwe bestemmingsplan voor de oude V&D-locatie is enerzijds bedoeld om ruim 12.000 m2 retail uit de markt te nemen. Dat is nodig om het centrum van Sittard aantrekkelijker te maken.

De Provincie Limburg heeft financiële middelen hiervoor beschikbaar gesteld, mits voor het eind van dit jaar die retailmeters ook daadwerkelijk zijn wegbestemd.

Anderzijds komt er – na sloop van het oude V&D-pand – op die plek een representatieve ontmoetingsplek van de gemeente Sittard-Geleen waar bestuur, ondernemers, inwoners en partners elkaar kunnen ontmoeten.

Het Huis aan de Markt krijgt een raadszaal en andere vergaderruimten, kan als trouwlocatie worden gebruikt en herbergt straks een ruimte met flexwerkplekken waar bijvoorbeeld jongeren en studenten gebruik van kunnen maken.