De beoogde coalitiepartners gob en CDA hebben vandaag hun Uitvoeringsafspraken voor de periode 2022-2026 bekendgemaakt. Deze afspraken geven op onderdelen richting aan de uitwerking van het raadsakkoord. Daarnaast zijn er aanvullende afspraken vastgelegd, met name hoe om te gaan met majeure projecten in relatie tot overall stijgende kosten.

 

Afgelopen weken hebben alle fracties in de gemeenteraad gewerkt aan het Raadsakkoord 2022-2026 ‘Samen zorgvuldig, verbindend doorpakken!’. De Toekomstvisie 2030 en de verkiezingsprogramma’s van alle partijen vormen de basis voor dit akkoord. Het akkoord geeft duidelijk aan waar Sittard-Geleen de komende jaren mee aan de slag gaat. De Uitvoeringsafspraken borduren hier op voort. De afspraken zijn opgesteld aan de hand van de veerkrachten uit de Toekomstvisie 2030: sociale veerkracht, economische veerkracht, ecologische veerkracht en institutionele veerkracht.

 

“Deze Uitvoeringsafspraken brengen alle fracties in positie om opmerkingen te maken en eventueel aanvullingen te doen, om zodoende een basis te hebben om aan te sluiten bij de coalitie”, aldus de formateurs van gob en CDA. Het streven is om de Uitvoeringsafspraken in de raadsvergadering van woensdag 13 juli te bespreken. Dan vindt ook de benoeming van de wethouders plaats.