De gemeente Sittard-Geleen gaat de komende tijd anticyclisch investeren en stimuleren om de nadelige economische gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te bestrijden.

Dat blijkt uit de begroting en meerjarenbegroting 2021-2024, die op 8 oktober aan de gemeenteraad is aangeboden.

Tegelijkertijd worden hierdoor een groot aantal beleidswensen gerealiseerd van college en gemeenteraad, maar ook van inwoners, instellingen en bedrijven.

Dankzij een sterke begrotingsdiscipline de afgelopen jaren hoeft Sittard-Geleen niet meer te bezuinigen en zijn de gemeentelijke financiën duurzaam op orde.

In het oog springende investeringen zijn het verhogen van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte, het schoonhouden van de stad en het intensiveren van wegenonderhoud.

Het mantelzorgcompliment wordt blijvend verhoogd, er komt een nieuwe gemeenschapsaccommodatie aan de Odasingel in Sittard en een landschapspark bij De Haese tussen Geleen en Sittard.

Ook wordt geld gereserveerd voor een huisvestingsplan voor scholen en de vernieuwbouw van Glanerbrook in Geleen tot de zwem- en schaatsvoorziening van Sittard-Geleen.

Er komen extra middelen voor handhaving.

Sittard-Geleen gaat aan de slag met stedelijke ontwikkeling en er komt een centrumaanpak voor de binnensteden.

Door op cultuurgebied de krachten te bundelen, worden de verbindingen in het culturele veld sterker.

Lees een uitgebreid bericht over de begroting op www.bieos-omroep.nl > nieuws