Het Beeks lokaal herstelplan komt goed op stoom. Dat concludeert het college van burgemeester en wethouders dat halverwege de looptijd van het plan de balans opmaakt. In een brief aan de raad schrijft ze dat vrijwel alle maatregelen uit het plan zijn gerealiseerd of in gang gezet.

In het Beeks lokaal herstelplan staan twintig concrete activiteiten waarmee de Gemeente Beek de samenleving ondersteunt tijdens en na de coronapandemie. Beek wil zo optimale voorwaarden creëren voor een spoedig herstel op zowel economisch, sociaal als maatschappelijk vlak.


De looptijd van het coronaherstelplan is een jaar en eindigt na het derde kwartaal van 2022. Van de twintig plannen richten zes maatregelen zich op de Beekse inwoners, zeven op verenigingen en gemeenschapshuizen, zeven op ondernemers en één maatregel (communicatie) op alle doelgroepen.


Inmiddels zijn vrijwel alle activiteiten uit het plan opgestart en is een viertal volledig afgerond. Dit betreft de ondersteuning van de horeca voor wat betreft de verruiming van de terrassen, de huurcompensatie voor Beeks vastgoed dat commercieel wordt verhuurd, de bijdrage aan het Cultuur Innovatiefonds Limburg en de organisatie en uitvoering van Be(ek) Alive.

Als de nieuwe coronamaatregelen het toelaten, zullen naar verwachting nog eens vier maatregelen voor het einde van 2021 volledig zijn afgerond. De overige lopen door tot en met het derde kwartaal van 2022, overeenkomstig de looptijd van het totale plan.


Het maatregel ́Regionale aanpak gezondheidsschade ́ wordt niet uitgevoerd. Er is onvoldoende draagvlak onder de zestien ZuidLimburgse gemeenten voor een initiatief van de GGD ZuidLimburg dat gericht is op het voorkomen van mentale gezondheidsschade ten gevolge van de coronapandemie.


Voor de uitvoering van het Beeks lokaal herstelplan is een budget van ruim 400.000 euro gereserveerd.