De Gemeente Beek wil in haar beleid rekening houden met de mening van haar inwoners. Daarom voert de gemeente tweejaarlijks een burgerpeiling
uit. Uit de burgerpeiling 2021 blijkt dat inwoners de Gemeente Beek gemiddeld beoordelen met een 7,0. De gemeente kan het beste prioriteit
geven aan het betrekken van inwoners en organisatie en het verbeteren van de dienstverlening en communicatie als zij de tevredenheid van haar
inwoners wil verhogen.

Wonen

Beekenaren wonen graag in hun gemeente en buurt, Gemiddeld waarderen zij hun woongenot met een 8,2. De zorg van de gemeente voor hun woon en
leefomgeving wordt gewaardeerd met een 6,8.

Voorzieningen

Een ruime meerderheid van de deelnemers aan de burgerpeiling is tevreden over het aanbod van zorgvoorzieningen (87%) en sportvoorzieningen (85%), openbaar vervoer (67%), speelvoorzieningen (61%) en welzijnsvoorzieningen (60%) in de gemeente. De inwoners van Neerbeek zijn minder tevreden over het aanbod van speelvoorzieningen dan inwoners in Spaubeek. En de inwoners van Beek West zijn meer tevreden over het openbaar vervoer dan inwoners in andere kernen.

Dienstverlening

De dienstverlening aan de balie en digitale dienstverlening krijgen van inwoners een 6,9. Communicatie en voorlichting krijgen een iets lager cijfer, een 6,8.

Gezondheid en welzijn

Beekenaren geven hun leven gemiddeld een 8,0 en hun gezondheid een 7,7. Het aantal respondenten dat voldoet aan de beweegnorm is gestegen van 75% in
2019 naar 83% nu. De meeste inwoners vinden nauwelijks tot geen belemmeringen om aan het maatschappelijk leven deel te nemen. De inspanningen van de Gemeente Beek om inwoners volledig deel te laten nemen aan de maatschappij worden beoordeeld met een 7,1.

Belangrijkste problemen

Het aantal mensen dat in hun buurt geluidsoverlast ervaart is gestegen van 38% in 2017 naar 57% nu. Inwoners van de gemeente Beek vinden wateroverlast na
hevige regen (35%), vliegtuiglawaai (32%), verkeersonveiligheid (28%), doorstroming verkeer (27%), woningnood (27%) en parkeer problemen (27%) de
belangrijkste problemen in hun gemeente.

Prioriteiten

De burgerpeiling concludeert dat de Gemeente Beek het beste prioriteit kan geven aan het betrekken van inwoners en organisaties, de dienstverlening en
communicatie en voorlichting als zij de algemene waardering van de gemeente wil verhogen. Over deze onderdelen zijn inwoners namelijk minder dan
gemiddeld tevreden terwijl ze deze onderdelen wel meer dan gemiddeld belangrijk vinden.

Wethouder Schwillens: Ik ben tevreden over de resultaten van de burgerpeiling. Enerzijds omdat blijkt dat mensen graag in Beek wonen en anderzijds omdat er belangrijke verbeterpunten uit naar voren zijn gekomen, bijvoorbeeld op het gebied van dienstverlening. Deze uitdagingen zal onze organisatie met beide
handen aanpakken.”