Gemeenten houden persoonsgegevens van inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP).

Deze gegevens worden door verschillende instanties geraadpleegd, waardoor een actuele BRP belangrijk is.  Inwoners zijn verplicht bepaalde informatie en veranderingen door te geven aan de gemeente.

In het kader van de aanpak ondermijnende criminaliteit kan de gemeente sinds 15 juni 2021 een bestuurlijke boete opleggen aan personen die, na meerdere schriftelijke verzoeken, niet voldoen aan hun verplichtingen uit de Wet BRP.