De uitvoering van de bouwwerkzaamheden voor de baanrenovatie van Maastricht Aachen Airport is na een Europese aanbesteding definitief gegund aan Dura Vermeer Regionale Projecten uit Den Bosch. De baanrenovatie staat gepland voor het voorjaar van 2023. Van 8 mei tot en met 30 juni is de luchthaven gesloten voor al het vliegverkeer. De periode voor aanvang van de realisatie zal de aannemer gebruiken voor voorbereidingen van de uitvoering zoals de inkoop en het reserveren van het materieel en personeel, het opstellen van kwaliteitsdocumenten en een gedetailleerde planning.

De belanghebbenden van de baanrenovatie worden tijdig geïnformeerd over de daadwerkelijke werkzaamheden en de planning. Nu de aanbesteding definitief gegund is kunnen we hierover met Dura Vermeer in overleg. Binnenkort volgt hierover meer informatie.

Verdere details met betrekking tot de definitieve gunning staan vermeld in de ‘mededeling portefeuillehouder’ die gedeputeerde Satijn aan Provinciale Staten stuurde.