Luuj make Gelaen-Zuid is het ambitiedocument, dat woensdag 19 mei is ondertekend door de wethouders Pieter Meekels en Leon Geilen, en Janine Godderij van ZOwonen.

De gemeente Sittard-Geleen en ZOwonen stellen samen met partners en bewoners de ambitie voor Geleen-Zuid vast.

Het gaat daarbij om een langjarige aanpak om de gezondheid, leefbaarheid en veiligheid in Geleen-Zuid aan te pakken.

De doelstellingen zijn:
1. Gezond opgroeien & blijven
2. Perspectief op werk
3. Veiligheid door gemeenschapszin
4. Zelfstandig ouder worden

Het ambitiedocument Luuj make Gelaen-Zuid is al eerder onderschreven door o.a. het Wijkplatform Geleen-Zuid, de MIK/PIW groep en het Graaf Huyn College.

De komende tijd zullen nog meer instanties betrokken worden bij de ambitie.

Momenteel wordt in het winkelcentrum Zuidhof de Zuidkamer ingericht.

Vanuit deze Zuidkamer ontstaat een programma dat initiatieven en ontmoetingen faciliteert, kortom de Zuidkamer wordt hét ontmoetingscentrum voor Geleen-Zuid.

 

Foto: De ondertekening van het ambitiedocument Geleen-Zuid. V.l.n.r. wethouder Pieter Meekels, Raymond Clement (PIW), Andreis Bosma (voorzitter wijkplatform) wijkbewoonster Sayuri, Fons van der Wal (Graaf Huyn College), kwartiermaker Bart Temme, stadsdeelwethouder Leon Geilen en directeur Janine Godderij van ZOwonen. Foto Ermindo Armino.