AMBER Alert zal nog ten minste tot 22 november actief blijven.

Het landelijke vermiste kinderenalarm stuurt minstens tot die tijd AMBER Alerts en Vermist Kind Alerts uit voor vermiste kinderen in acuut gevaar.

De tijdelijke verlenging komt er na een unanieme motie van de Tweede Kamer.

De motie roept de Politie en AMBER Alert op om in de tussenperiode in samenspraak te komen tot een constructie waarbij de voordelen van AMBER Alert, waaronder het bereik, de naamsbekendheid, de samenwerking met partnerorganisaties en de internationale inzet, zo veel als mogelijk behouden blijven.