Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden.

De volgende bijeenkomst is dinsdag 2 november in Punt 39, Burg. Maenenstraat 39 te Elsloo. De avond start om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

Deze avond bespreekt men tips en valkuilen in de communicatie met mensen met dementie. De avond zal extra feestelijk zijn vanwege de
dag van de mantelzorg op 10 november.

Wilt u nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met Natasja Stelten (06-19421946), Pia Bronckhorst (06-83668178) of Manon Pennings (06-48437115). Of stuur een mail naar alzheimercafe.elsloo@gmail.com.