Het AlzheimerCafé is een trefpunt voor mensen met dementie, hun naasten, familie, vrienden en andere belangstellenden.

Wij heten u weer van harte welkom op dinsdag 4 oktober!
Deze avond krijgt u uitleg over de verschillende vormen van dementie en de gevolgen hiervan voor de persoon met dementie en hun naasten.

Locatie: Punt 39, Burgemeester Maenenstraat 39 in Elsloo
Tijdstip: 19.30 uur tot 21.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur
Wilt u nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met
Pia Bronckhorst (06-83668178) of Manon Pennings (06-48437115)