Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden.

De volgende bijeenkomst is dinsdag 3 mei in Punt 39, Burg. Maenenstraat 39 te Elsloo. De avond start om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

Thema: Hoe kunnen we mensen met dementie zoveel mogelijk vrijheid en veiligheid bieden, ondanks de risico’s die dit met zich mee kan brengen op het gebied van nachtelijke onrust, persoonlijke verzorging en vallen of verdwalen? Dit thema wordt besproken aan de hand van filmpjes met voorbeelden en uw eigen ervaringen.

Wilt u nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met Natasja Stelten (06-19421946), Pia Bronckhorst (06-83668178) of Manon Pennings (06-48437115). Of stuur een mail naar alzheimercafe.elsloo@gmail.com.