De ondergrondse afvalcontainers ter hoogte van de Drossaert de Sauvetstraat 58 zijn door RWM verwijderd. De containers bleken niet meer de voldoen aan de veiligheidseisen. Dit bleek uit de jaarlijkse veiligheidskeuring. Het gaat om een glascontainer en een textielcontainer.

Op dit moment wordt onderzocht of er een alternatieve locatie in de buurt beschikbaar is om de nieuwe ondergrondse afvalcontainers te plaatsen. In de tussentijd kunnen inwoners terecht bij: