De gemeente Sittard-Geleen biedt instellingen, stichtingen, verenigingen en zelfstandigen in de culturele sector opnieuw de kans een beroep te doen op de Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur Sittard-Geleen 2021-I. De regeling is bedoeld voor culturele en creatieve makers die als gevolg van de coronacrisis in zwaar weer zijn beland. Aanvragen kan tot 31 december 2021, er is 112.500 euro beschikbaar.

Eerder dit jaar werden in het kader van de Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur al 38 subsidieverzoeken ingediend, de gemeente Sittard-Geleen heeft hiervan 37 verzoeken gehonoreerd. In totaal was hiermee een subsidiebedrag gemoeid van 677.472 euro.

Door het aanhouden van de coronapandemie met de nodige gevolgen voor de culturele sector én het achterblijven van subsidieaanvragen door het zomerreces, komt er een tweede kans voor verenigingen, stichtingen, instellingen en zelfstandigen om alsnog een aanvraag in te dienen.

Er is een restant subsidiebedrag beschikbaar van 112.500 euro. Subsidieaanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst en worden toegekend totdat het subsidieplafond van 112.500 euro is bereikt.

De aanvragen moeten vóór 1 januari 2022 zijn ingediend. De gemeente streeft ernaar de aanvragen binnen een maand af te handelen.

 Versterking culturele infrastructuur

Wethouder Andries Houtakkers (Cultuur) roept culturele en creatieve makers binnen de gemeente Sittard-Geleen met klem op gebruik te maken van de steun die de Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur biedt, voor zover ze dat nog niet eerder hebben gedaan. ‘Een krachtige en vitale kunst- en cultuursector is van groot belang voor een gezond leefklimaat in onze gemeente. De afgelopen anderhalf jaar heeft ook deze sector flink onder druk gestaan als gevolg van de coronacrisis. Dankzij deze regeling hopen we op een versterking van de lokale culturele infrastructuur zodat we straks weer met zijn allen kunnen genieten van de vele vormen van kunst en cultuur die onze gemeente rijk is.’

De Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur Sittard-Geleen 2021 is bedoeld voor: