Bericht van provincie Limburg

Pro­vin­cie Lim­burg oor­deelt po­si­tief over aan­ge­scherpt sa­ne­rings­plan his­to­ri­sche ver­ont­rei­ni­ging DSM

Provincie Limburg houdt als bevoegd gezag toezicht op de historische verontreiniging veroorzaakt door DSM. Daarom heeft de provincie DSM verzocht haar saneringsplan van 2000 te actualiseren naar de huidige tijd en inzichten. Dit nieuwe geactualiseerde saneringsplan ‘Duurzaam Bodembeheer Chemelot’ is nu door Gedeputeerde Staten van de provincie positief beoordeeld als een toekomstbestendige saneringsaanpak.

Tevens is op basis van onderzoek geconcludeerd dat er op dit moment in de omgeving van Chemelot geen sprake is van gevolgen voor de volksgezondheid… Lees verder op de website van de provincie. Via deze link kun je je ook aanmelden voor de bijeenkomst maandag 25 april.