Op diverse plekken in de gemeente Sittard-Geleen wordt gewerkt aan de aanleg van Het Groene Net.

Het Groene Net is een lokaal energiebedrijf dat duurzame warmte biedt aan huishoudens en bedrijven in de gemeentes Sittard-Geleen, Beek en Stein. Via een ondergronds warmtenet wordt restwarmte van de Biomassa Energiecentrale Sittard én waarschijnlijk op termijn restwarmte van het Chemelotterrein, gebruikt voor verwarming en koeling van bedrijven en woningen in Sittard-Geleen.

In de Dr. Nolenslaan in Sittard worden, in opdracht van Ennatuurlijk, de leidingen aangelegd voor aansluiting op warmtenet van Het Groene Net. Vanaf maandag 28 juni wordt het bouwterrein ingericht. Dan gaan ook de verkeersmaatregelen in. Rond 7 juli beginnen de werkzaamheden voor de aanleg van de leidingen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op 6 augustus klaar.