De Westelijke Mijnstreek krijgt 5,4 miljoen euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor twee duurzaamheidsprojecten.

Het gaat om 3,7 miljoen voor verduurzaming van 251 woningen in Geleen-Zuid en het milieubewust herinrichten van straten.

Voor het wijkactieprogramma van de Steinse buurt Nieuwdorp is uit het Volkshuisvestingsfonds een bijdrage van bijna 1,7 miljoen euro voorzien.

In de wijken Geleen-Zuid en Nieuwdorp zullen in totaal ruim 300 rijtjeshuizen van particulieren voorzien worden van een verduurzamingspakket van onder meer dubbel glas en gevelisolatie.

Dat is goed voor het klimaat en dat leidt tot lagere energiekosten voor de eigenaren van de rijtjeshuizen.

In beide wijken werken gemeente, de woningbouwcorporaties, inwoners en zorg- en onderwijspartners samen aan de transitie van het woningaanbod en de leefbaarheid.