Bouwbedrijf Dura Vermeer gaat waarschijnlijk de renovatie van de start- en landingsbaan van Maastricht Aachen Airport uitvoeren.
De directie van het vliegveld in Beek gunt het Rotterdamse bedrijf de klus, zo schrijft gedeputeerde Stephan Satijn in een brief.
De grootscheepse opknapbeurt van de landingsbaan moet Maastricht Aachen Airport klaar maken voor de komende twintig jaar. Er ligt een plan voor 35 miljoen euro voor onder meer nieuw asfalt, verbreding en nieuwe verlichting.
De definitieve gunning volgt 8 september. De afgewezen partijen hebben tot dan de tijd om de gunningsbeslissing te onderzoeken en te beoordelen. ‘De voorgenomen gunning past binnen de financiële kaders van de door de Staten genomen besluiten’, schrijft Satijn.
Eerder werd al bekend dat gehoopt wordt dat de klus volgend voorjaar kan worden geklaard.
Er is de afgelopen tijd veel discussie geweest over het al dan niet sluiten van de luchthaven. Provinciale Staten is akkoord gegaan met openhouden, maar onder voorwaarden. Die worden nu uitgewerkt. In december volgt het definitieve besluit. Bron L1