Steins Belang, VVD en DOS hebben eerder aangegeven samen te werken aan een coalitie in de gemeente Stein. Daartoe zijn de onderhandelingen gestart en hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden waar de inhoudelijke punten met elkaar zijn besproken.

Deze gesprekken hebben geleid tot een principe overeenstemming over de inhoudelijke punten en het concept coalitieakkoord is al voorgelegd aan de achterbannen voor consultatie met fracties en leden en kan ook daar op instemming rekenen.

 

De coalitiepartijen hebben het coalitieakkoord van 2018-2022 gebruikt als basis voor het huidige akkoord. Op diverse onderdelen zoals wonen, duurzaamheid en het sociaal domein zijn accenten gelegd en vindt intensivering van beleid plaats. Verder lezen Bieos-omroep.nl onder nieuws.