Waterschap Limburg heeft een stimuleringsregeling voor actieve agrariërs opengesteld om meer water vast te houden op landbouwpercelen.

Dit kan bijdragen in de vermindering van waterafstroming en is daarnaast ook positief voor bijvoorbeeld droogte en biodiversiteit. Met deze maatregelen kunnen agrariërs een tegemoetkoming krijgen in de kosten om meer water vast te houden en om te experimenteren met maatregelen. Het is een van de maatregelen van het programma Water in Balans in de aanpak van de wateroverlast als gevolg van klimaatverandering.

De regeling heeft betrekking op teeltseizoen 2022. Aanvragen kunnen nog gedaan worden tot en met 31 mei 2022.