Inwoners en belangenorganisaties uit Grevenbicht en Illikhoven hebben dinsdagavond ingestemd met de inrichting van het nieuwe, grote natuurgebied Trierveld, dat deel uitmaakt van het project Grensmaas in Sittard-Geleen.

Tijdens een afsluitend atelier in het kerkje van Schipperskerk was er brede steun voor het eindvoorstel van Natuurmonumenten en Consortium Grensmaas om het natuugebied extragoed toegankelijk te maken voor de omgeveving.

Hoofdlijnen van de inrichting: aan de randen van het natuurgebied komt een grazervrije corridor met een halfwayrunderen en Konikpaarden.Trierveld wordt daarmee ook toegankelijk voor rolstoelers en ouderen. Verder komen er verhoogde struinpaden door het natuurgebied. Over het beheer van die corridor is nog nadere afstemming nodig met Natuurmonumenten en de gemeente Sittard-Geleen.In de rest van het natuurgebied Trierveld worden de runderen en paarden net als in de overige terreinen van het project Grensmaas tussenMaastricht en Roosteren, wel ingezet voor de begrazing.

In Trierveld komt ook een nieuw bosgebied, waarvan de ontwikkeling in samenspraak met de bewonerseventueel een handje wordt geholpen met de aanplant van bomen. Daarnaast komen er rustplekken in het gebied en een wandelverbinding tussen Illikhoven en< Schipperskerk.De Kingbeek gaat deel uitmaken van de zogenaamde procesnatuur die is afgesproken voor het Grensmaasgebied.In dat gebied moet de natuur zich spontaan ontwikkelenDoor activiteiten van bevers staat de Kingbeek nu op gezette tijden droog. Daar werd tijdens het activiteiten van bevers staat de Kingbeek nu op gezette tijden droog.Daar werd tijdens hetatelier zorg over uitgesproken.

Natuurmonumenten benadrukte dat de toekomstige ontwikkeling van de Kingbeek betekent dat er ook nieuwe natuurelementenin en rond die beek zullen ontstaan.Trierveld is nu nog het decor van grindwinning en grindverwerking in een grote haOorspronkelijk was het de bedoeling dat het hele gebied zou worden teruggegeven aan de landbouw. Die is nu geconcentreerd in het aangrenzend Koeweideen het gebied direct grenzend aan Schipperskerk.

Om toch aan het afgesproken natuurareaal van zo’n 1100hectare te komen, naast de waterveiligheid een van de hoofddoelstellingen van het project Grensmaas, krijgt Trierveld grotendeels een natuurbestemming. en groene haag scheidt de landbouw van het toekomstige natuurgebied. Met de natuur inrichting van Trierveld wordt op z’n vroegst in 2025 begonnen.De inrichting van het natuurgebied Trierveld is het resultaat van een uitgebreid inspraakproces van Consortium Grensmaas dat ruim twee jaar in beslag heeft genomen.