GroenLinks Sittard-Geleen presenteert ontwerp verkiezingsprogramma en iedereen kan verbetervoorstellen indienen.

Het afdelingsbestuur presenteert vrijdag onder de titel ‘Kies voor groene en sociale bestuurskracht’ het concept programma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart a.s. Een programma op basis waarvan een nieuw gekozen raadsfractie voor de periode 2022-2026 aan de slag gaat en dat ze ook op tafel zullen leggen bij deelname aan coalitieonderhandelingen.

De afgelopen 3,5 jaar heeft GroenLinks bewezen met onze wethouder Kim Schmitz dat we kunnen besturen! En dat we met onze groene en sociale idealen ook concrete resultaten voor de stad en haar inwoners kunnen verwezenlijken. GroenLinks wil bij een goede verkiezingsuitslag weer graag, liefst samen met progressieve bondgenoten, proberen tot een bestuursakkoord voor onze gemeente te komen.

Van vervuiling naar vergroening

Een rechtvaardige aanpak van de klimaatcrisis is voor GroenLinks ook lokaal een topprioriteit. We willen onze gemeente uiterlijk in 2040 klimaatneutraal maken en doen daarvoor in het hoofdstuk #duurzamegemeente een reeks voorstellen. Zo willen we oprichting van een lokaal of regionaal energie-nutsbedrijf. De miljoenen die nu energiebedrijven verdienen willen we door zelf windmolens en zonne-energieprojecten te ontwikkelen ten goede laten komen aan de gemeentekas. Zolang er nog geen eigen energie-nutsbedrijf is willen we nieuwe projecten alleen toestaan als minimaal 50% eigendom in handen is van lokale energiecoöperaties. (actiepunten 98 en 99) 

Er leven over de energietransitie zorgen bij onze inwoners. Daar hebben we volop oog voor en daarom hebben we in de actiepunten 102 t/m 104 ook concrete zaken benoemd om inwoners te ondersteunen en te ontzorgen.                                        

Op het gebied van vergroening hebben we een stevig groen standpunt over de ontwikkelingen rond de Schwienswei en omgeving: géén verkoop aan projectontwikkelaar voor luxe vakantiehuisjes maar overdracht van de gronden aan bv Natuurmonumenten en via een vernieuwend burgerinitiatief samen met bewoners ontwikkelen van economische dragers die wel kunnen bijdragen aan meer toezicht in gebied en economische betekenis voor de stad (bv professionele camperplaats)

In actiepunten 75 (Hellingbos Watersley) 76 (Goud-groen gebied de Lexhy) en 77 (Graetheide) kiezen we primair voor de belangen van natuur en landschap.  En wat ons betreft gaat gebruik van glyfosaat en Roundup ook op gemeentelijke pachtgronden eindelijk verboden worden.

Aanpak van ongelijkheid

GroenLinks zet stevig in op de aanpak van de wooncrisis. We beseffen dat landelijke maatregelen nodig zijn maar in de actiepunten 1 t/m 14 leggen we ook lokale actiepunten op tafel. We juichen een recent initiatief om in de leegstaande DSM-torens 300 studentenwoningen te realiseren toe. We voegen daar de wens aan toe dat tussen de drie grote stedelijke gebieden in Zuid-Limburg het treinverkeer van donderdagen t/m de zaterdagen tot 2u00 in de nacht beschikbaar komt. Daarmee wordt Sittard-Geleen als woonstad voor studenten en bezoek aan culturele activiteiten aantrekkelijker.

We willen het armoedebeleid versterken met maatregelen als: bijverdienmogelijkheden tot €300 in de bijstand en ophogen met 10% van de inkomensnorm voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Ook maatregelen om school- en gezondheidsachterstanden tegen te gaan en zoveel meer in het hoofdstuk #eerlijkegemeente

Nieuwe vormen van democratie

Met inspraak, beginspraak en participatie gaat het helaas nog te vaak niet goed. Daarom pleiten we voor een participatieverordening waarin we vastleggen dat alle inwoners vanaf 16 jaar actief betrokken moeten worden. (actiepunt 15) We willen burgerinitiatieven stimuleren en nieuwe vormen als burgerfora en -raden, al dan niet via loting, uitproberen. (actiepunt 16)

Ons verkiezingsprogramma met haar 126 actiepunten wordt op 8 december door onze leden vastgesteld. Naast leden mogen nu voor het eerst ook kiezers en sympathisanten verbetervoorstellen indienen op het concept verkiezingsprogramma dat vanaf nu op onze website is te raadplegen. https://sittard-geleen.groenlinks.nl/nieuws/ontwerpverkiezingsprogramma

Afdelingsvoorzitter Matthias DeLeu : “GroenLinks is een beweging van leden én sympathisanten. We staan dus open voor iedereen die zich herkent in groene en linkse politiek. Bij veel partijen mogen alleen leden verbetervoorstellen op het verkiezingsprogramma indienen. Wij nodigen ook anderen uit om dat te doen”

Verbetervoorstellen kunnen tot en met 27 november bij sittardgeleen@groenlinks.nl ingediend worden.