Dit jaar viert vereniging de Mander haar 90 jarig bestaan. De vereniging werd namelijk opgericht op 6 december 1931 en was destijds een carnavalsvereniging. In de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw was de Mander vooral bekend vanwege de vele revues waarvan vaak Toon Hermans als schrijver, toneelbouwer en acteur verbonden was. In 1939 werd Manderlid Karel Hendriks stadsprins en bleef dit ook tijdens de oorlogsjaren.

In 1946 verordonneerde de toenmalige burgemeester Coenders dat er maar één carnavalsvereniging mocht blijven bestaan. Uit de drie verenigingen Marotte, Mander en Aanhauwtesj ontstond de stadscarnavalsverenging de Marotte. Echter vereniging de Mander werd nooit opgeheven en leidde tot 1969 een sluimerend bestaan. In dat jaar werd de Mander ‘heropgericht’ door Jacques Pfennings en Jules Hendriks, stadsprins 1970, zonen van twee oorspronkelijke leden.

Voorzitter Hans Schörgers: “de Mander heeft als doel ‘t behauwt van tradieses en gouw dènger in Zitterd. Hoewel de vereniging nog nauw met de carnaval verbonden is, is het nu geen carnavalsvereniging meer.” Een kleine greep uit de vele activiteiten: al meer dan 50 jaar deelname aan de carnavalsoptocht, organisatie van het Maske Begrave en carnavalszittingen voor senioren, alsmede het aanbrengen vlagversiering voor Koningsdag en de processies. Organisatie Polenacties jaren ’80, acties voor behoud natuurgebied Kolleberg en het gebouw van het Bisschoppelijk College. Verder organiseert de vereniging vele acties voor goede doelen waaronder de stadsvlag, Ambrassadeurbier en de collecte tijdens de kinderoptocht. Natuurlijk zijn er ook verschillende gezelligheidsactiviteiten. De Mander viert haar jubileum in besloten kring.