Op woensdag 16 november vond in onze gemeente de boomfeestdag plaats. Basisschoolleerlingen gingen samen met leerkrachten en ouders, vrijwilligers van IVN Stein, medewerkers van Stichting De Rollen, groenbedrijf Henssen en het gemeentelijke wijkteam aan de slag in het Heidekamppark. Er werden 20 bomen geplant en een aantal grotere struiken.

Onder vakkundige leiding hebben 59 kinderen van de basscholen De Avonturijn uit Urmond en De Maaskei uit Stein bomen en struiken geplant in het Heidekamppark. Ook werden er regenwormen uitgezet en houtsnippers verdeeld over de nieuwe speelplek. Wethouder Joep Ummels was namens het collegebestuur aanwezig om de handen uit de mouwen te steken.

De leerlingen hebben flink wat werk verzet. Vooraf twijfelden sommige kinderen of zo’n Boomfeestdag wel een beetje leuk is. Gelukkig vertelden diezelfde leerlingen ter plekke enthousiast tegen hun leerkracht het echt een superleuke ochtend was. De kinderen hebben echte, dikke regenwormen bij de bomen uitgezet. De wormen zorgen voor een verbetering van bodemkwaliteit. Dat was natuurlijk erg spannend! Hier en daar wat twijfelende handjes en gegil, maar uiteindelijk is met veel zorg iedere worm bij de bomen geplaatst. Sommige wormen hebben zelfs namen gekregen, zoals Willem de Worm. Ook de bomen kregen een naam van de kinderen. Soms geïnspireerd door oude namen, zoals Anastasia. Soms geïnspireerd door de wormen die er ‘wonen’: Boompje Wormpje.

Het thema van dit jaar is “(met) Bomen Werken!”. Een actueel maatschappelijk thema is het planten van (meer) bomen. Ze zijn belangrijk in het tegengaan van klimaatverandering. Dat is logisch, want bomen leveren verschillende ecosysteemdiensten: ze houden water vast, brengen verkoeling, filteren schadelijke stoffen uit de lucht en leveren voedsel, leefruimte en bescherming aan allerlei planten en dieren. Kortom: bomen werken voor een gezond klimaat!
Vakmensen in de boomkwekerijsector werken dagelijks met bomen. Ze kweken en verzorgen ze, en op de Nationale Boomfeestdag planten kinderen bomen in steden, dorpen of bossen. De boomkwekerijsector is een essentiële schakel in het leveren van al die bomen. Er is een grote behoefte aan vakmensen binnen deze sector. Door het enthousiasmeren van kinderen voor het vak is het streven om in de toekomst extra handen in de boomkwekerijsector beschikbaar te krijgen, zodat een nieuwe generatie kinderen nog voldoende bomen kan planten.