“Hoe zien de Geleenbeek, Parklaan en Beukenlaan er in de toekomst volgens u uit?”

Deze vraag stond centraal tijdens diverse gesprekken met bewoners en belanghebbenden van de Parklaan, Beukenlaan en omgeving.

Suggesties en ideeën als ‘breng de Parklaan terug als park én laan’, ‘zorg voor meer beleving met het water’, ‘het is een mooie verbinding tussen het park en de binnenstad die in stand moet worden gehouden’ kwamen meermaals voorbij.

Vergelijkbare reacties kwamen ook naar voren uit de ingevulde vragenlijsten van belangstellenden die niet aan de gesprekken konden deelnemen.

Het is mooi te zien dat er volop belangstelling is om met én in de wijk, aan de slag te gaan om meer ruimte te bieden aan de beek.

Bij hevige regenval bestaat de kans dat de Geleenbeek overstroomt en voor wateroverlast in de binnenstad zorgt.

Om toekomstige wateroverlast te voorkomen, werken de gemeente Sittard-Geleen en Waterschap Limburg, samen met ViForis én de omgeving aan de herinrichting van de Geleenbeek, Parklaan en Beukenlaan.

De ideeën en suggesties die tijdens de verschillende gesprekken zijn opgehaald, hebben te maken met thema’s als verkeer en bereikbaarheid, openbare ruimte en groen, water, cultuurhistorie en welzijn.

Op dit moment worden alle ideeën verder onderzocht en verwerkt in een voorlopig ontwerp.

Dit wordt tijdens een tweede dialoogtafel op 2 december (van 19.30 – 21.00 uur) toegelicht.

Bewoners en belangstellenden ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging.