Op vrijdagmiddag 25 september is tussen de stichting ‘Behoud Franse Klooster’ en het Zuyderland Medisch centrum te Sittard-Geleen de bruikleenovereenkomst getekend betreffende de plaatsing van het gerestaureerde en herbouwde continuo-orgel.

De stichting ‘Behoud Franse Klooster’ heeft zich jarenlang ingezet voor de restauratie van het historische orgel uit de Kapel van het Franse Klooster in het voormalige Ziekenhuis in Sittard.

Door het houden van de vele benefietconcerten- en acties is het de stichting gelukt om de kosten van de restauratie van het orgel tot een continuo-orgel te realiseren.

Mede dankzij de vele donateurs, vrienden en vrijwilligers is het dan zover. Het continuo-orgel wordt momenteel gerestaureerd.

In het voorjaar van 2021 zal het orgel geplaatst worden in het Zuyderland ziekenhuis te Sittard-Geleen.

Hier zal het orgel gebruikt gaan worden voor de muzikale begeleiding van de wekelijkse Eucharistievieringen in de ‘Stilte Ruimte’, alsook voor (orgel)concerten of concerten in samenwerking met zang en overige instrumentalisten in de ‘Stilte Ruimte’ of het atrium (hal) van het ziekenhuis.

Hiermee komt dit mooi stukje erfgoed, afkomstig van de Zusters van de ‘Goddelijke Voorzienigheid’ (de grondleggers van het Sittardse ziekenhuis) weer terug in het ziekenhuis.

Dit weliswaar in de nieuwbouw, maar de historie wordt op deze wijze verenigd met het hedendaagse.

Het oorspronkelijke ‘Verschueren Orgel’ uit de Kapel van het Franse Klooster wordt door Nijsse Orgelbouw in Oud-Sabbinge gerestaureerd en herbouwd tot een continuo-orgel voor het Sittardse ziekenhuis.

Het orgel wordt verplaatsbaar zodat het zowel in de Stilte Ruimte alsook in het atrium gebruikt kan worden.

Het orgel blijft eigendom van de stichting ‘Behoud Franse Klooster’, maar wordt in ‘bruikleen’ geplaatst in Zuyderland Medisch Centrum.

De stichting blijft na de restauratie zorgdragen voor het onderhoud van het orgel (zoals het stemmen van dit instrument).

Ook zal de stichting regelmatig, in samenwerking met de desbetreffende afdelingen van Zuyderland, concerten op dit instrument organiseren voor patiënten, bezoekers en geïnteresseerden.

De stichting ‘Behoud Franse Klooster’ zal in overleg met het Bestuur van Zuyderland bekijken op welke wijze het instrument in het voorjaar van 2021 in gebruik wordt genomen.

Dit ook i.v.m. de dan wellicht nog beperkende Corona-maatregelen.

Het kan zijn dat het Orgel in het voorjaar in “kleine kring” in gebruik wordt genomen (met een live-streaming), en dat er achteraf (wanneer de situatie weer veilig is) een groter openingsconcert wordt georganiseerd voor een grote publieksgroep.

Maar dat het orgel er al in het voorjaar van 2021 komt, dat staat vast!

“Muziek verbindt” en dat zal met de komst en daardoor ook het gebruik van het Continuo-orgel, geheel tot zijn recht komen!