Gemeente Stein start binnenkort met het verbeteren van de plantsoenen in de gemeente.

Een aantal heesterplantsoenen voldoen namelijk niet meer aan beoogde kwaliteit. De proef met het duurzame Bokashi krijgt hiermee, na het zien van positieve resultaten, een vervolg.

Een gezonde bodem vormt de basis voor een betere groei van de beplanting.

Daarnaast neemt een goede bodem bij extreme neerslag ook het regenwater beter op. Daardoor is de grond beter bestand tegen lange periodes van droogte.

Dit alles komt ten goede aan de kwaliteit voor de bomen, de bodembedekkers en met name het bodemleven in de plantsoenen.

Een goed bodemleven zorgt voor een betere kwaliteit van het groen.

Met deze wetenschap is er in het voorjaar bij een aantal slecht groeiende plantsoenen een experiment uitgevoerd door een laag Bokashi aan te brengen.

Dit experiment heeft positief uitgepakt. De gemeente dan ook in de te verbeteren plantsoenvakken een laag Bokashi aanbrengen.

Bokashi is het Japanse woord voor ‘gefermenteerd organisch materiaal’ en wordt gemaakt van plantenresten.

De plantenresten worden omgezet in voeding voor de bodem. Wormen graven zichzelf naar de Bokashi toe en beginnen hiervan te eten.

Een bijkomend voordeel is dat Bokashi de groei van onkruid onderdrukt en de uitdroging van de bodem tegengaat.

Het is een organisch en duurzaam materiaal dat bovendien geurloos en onschadelijk voor mens en dier is.

Een overzicht van de locaties is te vinden op onze website, www.gemeentestein.nl.

De gemeente Stein gaat halverwege september de bestaande heestervakken leegruimen, spitten en afdekken met een laag Bokashi.

In november worden deze vakken opnieuw aangeplant. De gemeente werkt samen met leverancier Leers Infra B.V. uit Heerlen.

Voor vragen kun je contact opnemen met Guus Kreutzer, coördinator wijkteams.

Hij is bereikbaar op telefoonnummer 046-4203070 of via e-mail guus.kreutzer@gemeentestein.nl.