In het Maaslandcentrum in Elsloo vind vrijdag 18 november a.s. de 10e  Grwaatste Aelser Buutte Aovent plaats. Aanvang 19.45 uur.

Deze spetterende avond met Limburgse buuttereedners en Brabantse tonpraters is een denderende succesformule gebleken. Het belooft weer lachen, gieren en brullen te worden.

Zoals altijd komt de opbrengst van deze avond ten goede aan het Elsloos verenigingsleven.
Kaarten ad 17,50 euro zijn te koop in het Maaslandcentrum en via de site  Aelserbuut.