10 jaar geheime tuinen

Het festival start om 12.00 uur in de Jardin d,Isabelle en de festiviteiten duren tot 17.00 uur.

Voor het verdere programma zie folder of website van de geheime tuinen.nl.